HỎI: GIÁ BÁN NHÀ TẠI MẶT PHỐ NGUYỄN HỮU HUÂN BAO NHIÊU TIỀN/M2 ?